O nas

Fundacja Wspierania Sportu i Rekreacji ‘DRUŻYNA’ powstała z inicjatywy kilku osób związanych ze środowiskiem warszawskiej koszykówki. Wraz z upływem czasu nasze możliwości fizyczne słabną, jednak miłość do sportu pozostaje w nas na całe życie. Wierzymy, że jej podtrzymanie jest ważne dla zdrowia psychicznego i fizycznego zawodników, którzy z różnych powodów zakończyli już karierę. Chcielibyśmy umożliwić także amatorom w każdym wieku udział w spotkaniach, turniejach i szkoleniach związanych z koszykówką – tak, aby każdy mógł rozwijać swoją pasję bez względu na wiek, sytuację finansową i umiejętności.

Fundacja działa na podstawie statutu określającego cele fundacji i sposoby ich realizacji.

Szczegółowe cele działania fundacji:

 • Krzewienie kultury fizycznej;
 • Podtrzymywanie i rozwijanie więzi środowiska weteranów koszykówki;
 • Wspieranie amatorów i weteranów koszykówki w utrzymaniu aktywności fizycznej;
 • Działalność charytatywna, w tym ze szczególnym ukierunkowaniem na wsparcie ludzi związanych ze środowiskiem koszykówki.

 

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie wyjazdów i uczestnictwa w okolicznościowych turniejach towarzyskich w kraju i za granicą;
 • Organizowanie uczestnictwa w regularnych rozgrywkach amatorów i weteranów w kraju i za granicą;
 • Organizowanie turniejów koszykówki w kraju i za granicą;
 • Organizowanie spotkań i wydarzeń środowiskowych;
 • Organizowanie zajęć treningowych;
 • Organizowanie zbiórek – rzeczy i funduszy;
 • Finansowe i organizacyjne wspieranie podopiecznych Fundacji;
 • Organizowanie szkoleń dedykowanych podopiecznym Fundacji – branżowych związanych z koszykówką (przepisy gry, przepisy sędziowskie itp.)  jak i zawodowych (o różnym profilu zawodowym których celem będzie ułatwienie zdobycia zawodu lub przekwalifikowania się zawodowego).