Fundacja

Fundacja Wspierania Sportu i Rekreacji „DRUŻYNA”

ul. Marcina Flisa 9/7, 02-247 Warszawa

KRS 0000645673, NIP 5223075405, REGON 36581965100000

Numer konta: 70 1020 1127 0000 1402 0271 5324

Zarząd Fundacji:

Prezes zarządu: Jacek Pacholczyk